logotype

Türkmenistanyň maliýe we

ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

maliýe gözegçiligi gullugy

header background image

Ýewraziýa toparynyň tipologiki taslamalary

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Ýewraziýa topary

Ýewraziýa toparynyň tipologiki taslamalary

 • Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çygrynda maliýe derňewleriniň gurnalmagy we geçirilmegi boýunça Ýewraziýa toparynyň Usulyýet gollanma
  2023
  9
  11
 • «Kiber jenaýatçylyklardan alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy we ol jenaýatçylygyň hasabyna terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi, şol sanda sanly pulyň ýa-da wirtual aktiwleriň we olaryň hyzmat edijileriniň infrastrukturasynyň ulanylmagy bilen»
  2022
  18
  22
 • «Salgyt jenaýatçylyklaryň we telekeçilik işleriniň çäklerinde edilen jenaýatçylygyň netijesinde alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy»
  2022
  20
  21
 • 1