“Türkmenistan-BMG“ Strategiki maslahat geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde  „Türkmenistan-BMG“ Strategiki maslahat geňeşiniň  üçünji duşuşygy bolup geçdi, onuň barşynda bilelikdäki maliýeleşdirişiň gurallary ara alnyp maslahatlaşyldy.

 

DIM-niň metbugat gullugynyň habar berşine görä, duşuşyga gatnaşyjylar 2013-nji ýyl üçin işlenip düzülen taslama konsepsiýalarynyň jemini jemlediler we indiki duşuşugyň  geçirilmeli senesini we ýerini kesgitlediler. 

 

 

Esasy