halkara resminamalary

Esasy

 

 

 

Halkara  resminamalary

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak we terrorçylygy maliýeleşdirmeklige garşy hereket etmekde Türkmenistanyň  tassyklan esasy halkara-hukuk resminamalary

 

BMG-nyň psihotrop serişdeleri hakyndaky 1971-nji ýylyň Konwensiýasy

(Wena şäheri 27-nji fewral 1971-nji ýyl)

 

BMG-nyň  neşe we psihotrop serişdeleriniň bikanan dolanyşygynyň garşysyna göreş hakyndaky Konwensiýasy

(Wena şäheri 19-njy dekabr 1988-nji ýyl)

 

Hakyna tutmalary boýun etmek, peýdalanmak, maliýeleşdirmek we okatmak bilen göreşmek hakyndaky  Halkara konwensiýa

(Nýu-Ýork şäheri, 31-nji ýanwar 1990-njy ýyl)

 

Howply galyndylary we olary aýyrmak  bilen serhetleriň üstünden geçirmeklige  gözegçilik etmek hakynda Bazel konwensiýasy

(Bazel şäheri 22-nji mart 1989-njy ýyl)

 

Bombaly terrorçylyk bilen göreşmek hakynda Halkara konwensiýa

(Nýu-Ýork şäheri, 15-nji ýanwar 1997-njy ýyl)

 

Terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen göreşmek hakynda Halkara konwensiýa

( 9-njy dekabr 1999-njy ýyl)

 

BMG-nyň transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreş Konwensiýasy

(Nýu-Ýork şäheri, 15-nji noýabr 2000-nji ýyl)

 

Ýadro terrorçylygynyň hereketleri bilen göreşmek hakyndaky  Halkara konwensiýa

(Nýu-Ýork şäheri, 13-nji aprel 2005-nji ýyl

 

we ş.m.

 

 

 

Esasy