pudagara hyzmatdaşlyk

esasy

 

 

 

Pudagara hyzmatdaşlyk

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça alnyp barylýan işlere gatnaşýan Türkmenistanyň ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryny, harby we hukuk goraýjy edaralaryny we beýleki taraplar, bu ugurda hereket etmek boýunça ysnyşykly gatnaşyklary saklaýarlar.

 

Pudagara hyzmatdaşlygy has-da ýokarlandyrmak, bikanun girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça alnyp barylýan işleriň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, MGG we Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň we harby we hukuk goraýjy edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlygy etmek hakynda Ähtnama baglaşyldy.  

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Döwlet hary-çig mal biržasynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gymmatbahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky Komitetiniň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak  hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak  hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenisatnyň Içeri işler ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary alyşmak  hakynda Ähtnama baglaşyldy.

 

 

 

esasy