19.09.2021 Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрирована 291 сделка

 

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 291-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Türkiýäniň, Azerbaýjanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri nah ýüplük hem-de float list aýnasyny satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 3 million 207 müň dollaryndan gowrak boldy.

Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň hem-de Gazagystanyň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 46 million 400 müň manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksunyň galyndylaryny, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanalarynda öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni we polipropileni, şeýle-de elde dokalan halylary satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy 424 million 841 müň manatlykdan gowrak boldy, şeýle hem türkmen telekeçileri daşary ýurt walýutasyna bahasy ABŞ-nyň 122 müň dollaryndan gowrak bolan portland sementi satyn aldylar.

 

Esasy