21.07.2022 Hormatly Prezidentimiz Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygyna gatnaşýar

The President of Turkmenistan takes part in the Consultative Meeting of Central Asian Leaders

 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Çolpon-Ata şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 4-nji Konsultatiw duşuşygyna gatnaşýar.

Şeýle hem ýokary derejeli duşuşyga Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşýarlar.

Nobatdaky Konsultatiw duşuşygyň dowamynda syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda sebitiň ýurtlarynyň özara gatnaşyklaryny ösdürmek baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar hem-de özara gyzyklanma bildirilýän sebit hem-de halkara gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alşylar.

Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 4-nji Konsultatiw duşuşygynyň netijeleri boýunça ileri tutulýan birnäçe ugurlara degişli sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmekde itergi bermäge gönükdirilen resminamalaryň toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.

https://turkmenistan.gov.tm/tk/habar/64967

Esasy