pudagara hyzmatdaşlyk

esasy

 

 

 

Pudagara hyzmatdaşlyk

 

Türkmenistanyň Prezidentiniň  2011-nji ýylyň 25-nji fewralyndaky 1153 belgili karary bilen Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmegi utgaşdyrmak  boýunça Pudagara  topary döredildi.

 

Şu Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2011-nji ýylyň 15-nji marty 29 belgili buýrugy bilen Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmegi utgaşdyrmak  boýunça Pudagara toparyň düzümini tassyklandy.

 

 

ÄHTNAMALAR

Şu ähtnamalar baglaşyldy:

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt - çig mal biržasynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň gymmatbahaly metallar we gymmatbahaly daşlar baradaky Komitetiniň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

 

 

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň  arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi bilen Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň  arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk we maglumatlary bermek  hakynda Ähtnama

 

 

esasy