BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýalary

esasy

 

 

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýalary

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň rezolýusiýalary jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň halkara ulgamy üçin hukugyň iň möhüm çeşmesidir.

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1267 rezolýusiýasy (1999)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1269 rezolýusiýasy (1999)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1333 rezolýusiýasy (2000)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1363 rezolýusiýasy (2001)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1373 rezolýusiýasy (2001)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1390 rezolýusiýasy (2002)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1452 rezolýusiýasy (2002)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1455 rezolýusiýasy (2003)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1456 rezolýusiýasy (2003)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1526 rezolýusiýasy (2004)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1617 rezolýusiýasy (2005)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1699 rezolýusiýasy (2006)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1735 rezolýusiýasy (2006)

 

BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  1822 rezolýusiýasy (2008)

 

 

esasy